1 » Regulamin2

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

 
  1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.bbmax.com.pl (dalej „sklep BBMAX”) określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu przedmiotowej witryny internetowej, w tym zasady i formy składania zamówień, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.

2. W celu prawidłowej obsługi sklepu BBMAX niezbędne jest dysponowanie sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE8+, zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768,  JavaScript, aktywna obsługa Cookies. W razie korzystania przez kupującego ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wymienionych wymagań technicznych, bbmax nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego i zastrzega, że może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny. 

3. Właścicielem sklepu bbmax jest firma Edmax Korytkowska Edyta Leśna 6/71 05-120 Legionowo NIP 536-139-37-04  REGON 140963313

4. Adres do korespondencji sklepu bbmax: BBmax ul. Wojnicka 2 03-774 Warszawa, Polska. Można się z nami skontaktować również pod numerem telefonu +48 602244613 , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bbmax.com.pl, jak również za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego.

5. Korzystanie ze bbmax jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami polityki ochrony prywatności określonymi w § 6 niniejszego regulaminu.

6. Wszystkie produkty dostępne w sklepie bbmax są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie towary dostępne w sklepie bbmax przeznaczone są do celów rozrywkowych (gry taktyczne, kolekcjonerstwo) dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). Są to wyłącznie wierne kopie (repliki) ich rzeczywistych odpowiedników takich jak m.in.: broń palna, optyka, oporządzenie taktyczne. Przypominamy, że skoro zostały one wyprodukowane z przeznaczeniem do celów rozrywkowych, nie można ich porównywać z prawdziwymi odpowiednikami (ewentualne różnice nie mogą stanowić podstawy reklamacji). Dostępne w naszym sklepie towary poza zewnętrznym odwzorowaniem różnią się od oryginalnych odpowiedników m.in. materiałami z których zostały wykonane, wytrzymałością, sposobem, zakresem i precyzją działania. Jeśli w sklepie bbmax widnieje określenie “broń”, “pistolet”, “karabin”, “strzelba”, “luneta”, “kolimator”, “kamizelka” itp. bez słowa “replika”, nie zmienia to faktu iż jest to kopia odpowiednio broni, pistoletu, karabinu, itd., zaś określenie to stanowi skrót myślowy użyty jedynie dla wygody kupującego i dla utrzymania “klimatu”.

8. Towary dostępne w sklepie bbmax oznaczone jako “repliki/imitacje broni” mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

9. Treści zamieszczone w ramach sklepu bbmax, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.


§ 2. Zasady zamawiania

 
1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.bbmax.com.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

2. Kupujący dodaje do koszyka towary, których nabyciem jest zainteresowany i wybiera formę płatności oraz dostawy. Następnie używając zakładki „Przejdź do składania zamówienia” kupujący przechodzi do formularza zamówieniowego, który wymaga wypełnienia w zakresie prawidłowych i rzeczywistych danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Aby sfinalizować proces złożenia zamówienia należy zapoznać się z regulaminem i zasadami polityki ochrony prywatności oraz zaznaczyć w stosownych polach ten fakt, a następnie po sprawdzeniu poprawności danych i treści zamówienia kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Edmax Korytkowska Edyta oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Kupujący w celu umożliwienia realizacji zamówienia winien podać numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Sklep bbmax zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. gdy podano nieistniejący adres pocztowy dla dostawy lub nieistniejący czy nieprawidłowy adres e-mail, czy też w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu).

5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie:

a) jeżeli istnieje możliwość dostarczenia towaru przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i o związanym z nim ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z pkt § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji przez Kupującego wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, sklep bbmax zwraca Kupującemu wszelkie uprzednio wpłacone kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rezygnacji Kupującego.

b) jeżeli nie istnieje możliwość wykonania umowy przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, sklep bbmax zwraca Kupującemu niezwłocznie wszelkie uprzednio wpłacone kwoty nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem sklepu bbmax a kupującym dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację, że zamówienie zrealizowano.

7. Sklep bbmax zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa lub na wyczerpanie zasobów magazynowych.

8. Ceny towarów dostępnych w sklepie bbmax wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Promocje się nie łączą. Nie udzielamy dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją.

10. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są paragony lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360, z późniejszymi zmianami), podpis klienta - jako nabywcy towaru, ani podpis sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.


 
§ 3. Zapłata za towar oraz sposoby, terminy i koszty dostawy

 
1. Formy zapłaty za towar:

a) bezpośredni przelew na konto Edmax Korytkowska Edyta;
b) płatność gotówką przy odbiorze towaru (osobistym lub przy przesyłce pobraniowej)

2. W przypadku wyboru:

a) zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu ceny towaru i kosztów przesyłki,
b) zapłaty gotówką  - towar zostaje wydany po uiszczeniu ceny zamówionego towaru i koszów przesyłki.

3. Sposoby dostawy zamówionych towarów:

a) dostawa  do Kupującego za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
b) odbiór osobisty w Warszawie ul Wojnicka 2.

4. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy bbmax a Kupującym, wynikające z zasobów magazynowych lub miejsca dostawy.

5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący i zależy on od wybranej formy dostawy, wagi towaru oraz formy zapłaty. Jest on widoczny podczas składania zamówienia i jego podsumowania. Dostawę realizuje poczta polska.


 
§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu internetowego bbmax może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, ewentualnie można wysłać je drogą mailową na adres sklep@bbmax.com.pl.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów ani opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: BBmax ul.Wojnicka 2 03-774 Warszawa, Polska,, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep bbmax zgodził się je ponieść.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


 
§ 5. Reklamacje

 
1. W razie wykrycia wady towaru Kupujący może, według swojego wyboru:

a) skorzystać z świadczeń gwarancyjnych – o ile gwarancja została na dany produkt udzielona (w przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa oświadczenie gwarancyjne, dostarczone wraz z towarem lub w formie elektronicznej wraz z fakturą), lub
b) skorzystać z uprawnień związanych z rękojmią za wady, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres BBmax ul.Wojnicka 2 03-774 Warszawa, lub złożyć online na stronie www.bbmax.com.pl przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Reklamacje”. W reklamacji należy:

a) wskazać datę umowy sprzedaży i numer dowodu sprzedaży, załączając jego kopię lub skan, 
b) dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady),
c) wskazać kto, kiedy i w jaki sposób wykrył wadę,
d) określić, czego Klient się domaga.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma obowiązek odesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego na koszt sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o sposobie zwrotu. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

4. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez sklep bbmax zgłoszenia reklamacyjnego. W wypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są oględziny reklamowanego towaru, a nie zostanie on doręczony przed upływem 14-dniowego terminu, Klient zostanie poinformowany o nieuwzględnieniu reklamacji, z możliwością zmiany stanowiska po dostarczeniu reklamowanego towaru do siedziby sklepu bbmax celem jego oględzin.


§ 6. Polityka ochrony prywatności

 
1. Sklep bbmax zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep bbmax z użytkownikiem wymiany korespondencji.

2. Administratorem danych osobowych jest Edmax Korytkowska Edyta Leśna 6/71 05-120 Legionowo.

3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu bbmax w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.

4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu bbmax w sposób opisany w 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:

a) do umożliwienia Klientom zalogowania sie do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień, do dokanania płatności za towar
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu bbmax (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).

5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep bbmax zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu bbmax są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem poczty polskiej, jak również podmiotom obsługujacym płatności ( o ile klient wybrał płatność za ich pośrednictwem)

8. Witryna internetowa bbmax.com.pl korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, tworzone na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z witryny bbmax.com.pl. Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk oglądalności;
c) prawidłowego działania procedury składania zamówień, w tym umożliwienia logowania do konta użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień;
d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Użytkownik strony internetowej bbmax.com.pl może w każdym czasie odmówić zgody na wysyłanie i gromadzenie na jego urządzeniu końcowym plików cookies w ten sposób, iż w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej zablokuje automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies (w tym również ich automatycznego lub ręcznego usuwania z urządzenia końcowego) dostępne są w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej pod hasłem „ciasteczka” lub „cookies”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach sklepu internetowego bbmax.com.pl.


 
§ 7. Rozstrzyganie sporów

 
Wszelkie spory pomiędzy Kupującymi a właścicielem sklepu bbmax  podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym dla konsumenta Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


bbmax.com.pl      sklep@bbmax.com.pl
Numer konta: 16 1140 2017 0000 4602 0647 9572
Edmax Korytkowska Edyta Leśna 6/71 05-120 Legionowo

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl